OGB Design OGB Design OGB Design

Aanmelden voor een voedselpakket

Wie komt in aanmerking?

Wat is de procedure

Spelregels

Kleding en andere materialen

Privacy


• Aanmelden voor een voedselpakket                                          

M: 06- 43 93 09 24 of clienten@VoedselbankHarderwijk.nl

Wie komt in aanmerking?                                                    

De voedselpakketten die De Voedselbank ter beschikking stelt, zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die korte of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.


Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket wordt naar het leefgeld gekeken, dat de aanvrager te besteden heeft. Met leefgeld bedoelen we het bedrag dat overblijft nadat alle vaste lasten van het inkomen zijn afgetrokken.


U berekent het leefgeld door de inkomsten, zoals loon, AOW, WAO, WW, enz, en diverse toeslagen bij elkaar op te tellen. En dan daarvan de vaste lasten af te trekken. Vaste lasten zijn huur, gas/water/licht, verzekeringen, aflossing van schulden enz. Het  bedrag dat overblijft noemen we het leefgeld.


Toekenningscriteria vanaf 1 januari 2020

Er is een BTW-verhoging ingevoerd van 6% naar 9% die vrijwel volledig door vertaald is in voeding. Daarom is het basisbedrag en het bedrag per persoon elk met € 5,00 verhoogd. De nieuwe normbedragen (leefgeldbedragen) zijn dus als volgt vastgesteld:

 • basisbedrag per huishouden: € 135,00.
 • plus per persoon: € 95,00.


De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden) voor:

• 1 persoon:

• 2 volwassenen:

• 1 volwassene en 1 kind:

• 1 volwassene en 2 kinderen:

• 2 volwassenen en 2 kinderen:

• enzovoort

€ 230,00

€ 325,00

€ 325,00

€ 420,00

€ 515,00

(€ 135,00 plus € 95,00)

(€ 135,00 plus 2 x € 95,00)

(€ 135,00 plus 2 x € 95,00)

(€ 135,00 plus 3 x € 95,00)

(€ 135,00 plus 4 x € 95,00)

De Voedselbank Harderwijk hanteert voor het berekenen van het leefgeld de algemene richtlijnen van de Vereniging Voedselbanken Nederland. Voor een toelichting op die berekening klik hier.

Wat is de procedure?

Wanneer u vermoedt dat u voor een voedselpakket in aanmerking komt, dan kunt u bellen met of mailen naar De Voedselbank. (zie ook contact)


De procedure verloopt als volgt:

1. Uw naam en adresgegevens worden genoteerd en doorgegeven aan ZorgDat.


2. Een vrijwilliger van ZorgDat neemt contact met u op om een afspraak te maken bij u thuis voor een intakegesprek.


3. De vrijwilliger neemt samen met u de financiële situatie door. Hij of zij kan u vragen naar onder andere de volgende documenten:

 • Recente maandspecificatie van het Loon en of de Uitkering
 • Beschikking van de Belasting van de Huur- en Zorgtoeslag en Kind Gebonden Budget
 • Vaste Lasten zoals: kosten energie, water en premie van de Ziektekostenverzekering
 • Voorlopige teruggaven van de belasting
 • Eventuele schulden en de maandelijkse aflossingen daarop


4. Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over de afgelopen 3 maanden) kunt u inzage geven in bovenstaande gegevens.


5. De vrijwilliger maakt hiervan een verslag en geeft dat aan De Voedselbank.


6. Op grond van dit verslag beslist De Voedselbank of u in aanmerking komt.


7. U krijgt van De Voedselbank te horen waar u het eerste pakket kunt ophalen.

U krijgt dan een brief en een pasje met een nummer.


8. Er wordt een bepaalde periode afgesproken: bijvoorbeeld 3 of 6 maanden. Dat is afhankelijk van de situatie.


9. U krijgt bij De Voedselbank een waarschuwing wanneer uw termijn bijna verstreken is.


10. U moet zich zelf weer aanmelden als u langer van De Voedselbank gebruik wilt maken.


11. De vrijwilliger neemt dan opnieuw contact met u op.

Spelregels

Een voedselpakket is een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten, het is een aanvulling. De inhoud wisselt, omdat De Voedselbank ook weer afhankelijk is van wat ze krijgt. Elke week wordt een zo voedzaam mogelijk pakket samengesteld.


1. Een pakket is tijdelijk

In principe is een pakket een tijdelijke ondersteuning. Het is belangrijk dat u alles in het werk stelt om er zo snel mogelijk van af te komen.


2. Het pasje is belangrijk

U hoeft het pakket niet persoonlijk op te halen, iemand anders mag het voor u ophalen. Wel moet degene die het ophaalt altijd het pasje kunnen laten zien.


3. Niet opgehaald? Geen pakket meer!

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoede grens.

De Voedselbank kan maar een beperkt aantal mensen helpen. We verwachten dan ook dat iedereen elke week zijn pakket ophaalt, of door iemand anders laat ophalen.

Helaas blijven er soms niet-opgehaalde pakketten over op de uitgiftepunten.

Veel mensen spannen zich in om wekelijks het pakket klaar te maken. Daarom hanteren wij de regel: als mensen twee keer het pakket zonder bericht van afmelding niet hebben opgehaald, dan worden de namen van de lijst gehaald. Er kan wel opnieuw een aanvraag worden ingediend. Laat het dus niet zover komen!

Kleding en andere materialen

Er zijn voor cliënten van De Voedselbank een aantal mogelijkheden om gratis of voor een gering bedrag kleding op te halen.


a - in Harderwijk

Deelnemers van De Voedselbank van het uitdeelpunt in Harderwijk kunnen op vertoon van hun pasje gratis kleding en speelgoed uitzoeken bij het Leger des Heils, Kennedylaan 56. Openingstijden: maandag van 10:00 tot 12:00 uur en vrijdag van 12:30 tot 14:30 uur. Gratis 3 setjes kleding en 1 jas per gezinslid. (1x per 3 maanden)

Ook kunt u op maandag, dinsdag en donderdag terecht bij “Nel’s Kledingservice” aan de Landbouwlaan 1 in Harderwijk. Bellen via 06-25 23 22 08.


b - in Ermelo

Iedere dinsdag vindt er een uitgifte plaats van 14:00-16:30 uur, locatie Vlinderschool, Cronjéstraat 46. Wij zamelen ook kleding in! Heeft u nog goede, bruikbare kleding die u zelf niet meer draagt? (m.u.v. ondergoed en sokken) Dan kunt u deze kledingstukken het liefst inleveren op donderdagochtend van 09:00-11:30 uur.

U mag de kleding natuurlijk ook op dinsdagmiddag langsbrengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huib Jonker (huib.jonker@welzijnermelo.nl) van Welzijn Ermelo, T: (0341) 56 02 68, Locatie: Raadhuisplein 8.


c - in Putten

Deelnemers van De Voedselbank van het uitdeelpunt in Putten kunnen met hun pasje gratis kleding uitzoeken in de winkel van SOS Kinderdorpen, Brinkstraat 61, elke week op maandag van 13:30 tot 16:00 uur, woensdag van 09:00 tot 12:00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 09:00 tot 11:30 uur.

Privacy

Voor De Voedselbank verandert er met de nieuwe wet eigenlijk niets. We gaan altijd heel vertrouwelijk om met de gegevens van cliënten.


We geven deze nooit door aan derden zonder overleg. We werken vaak met nummers. Jarige Job krijgt data door van jarigen, maar nooit namen. Ook andere instanties kunnen niet bij ons terecht voor informatie over personen.  Lees hier ons privacyreglement dat we opgesteld hebben n.a.v. de drukte die over de nieuwe wet is ontstaan.

Aanmelden voor

een voedselpakket via:

M: 06- 43 93 09 24 of

clienten@VoedselbankHarderwijk.nlVoor de inwoners van Harderwijk:

 1. ZorgDat, hulp bij thuisadministratie
 1. Stimenz Harderwijk
  Houtkamp 33
  3841 XC  Harderwijk
  T: (088) 784 64 64
  I: www.stimenz.nl/Harderwijk
  -
  Inloopspreekuren:
  -
  dinsdag: 09:00 - 10:00 uur
  - donderdag: 13:00 - 14:00 uur
 1. Gemeente Harderwijk, schulddienstverlening


Voor de inwoners van Ermelo:

 1. Een platform dat helpt bij het vinden van werk
 2. Een actief schuldhulpmaatje
 3. Gemeente Ermelo-Sociale dienst


Voor de inwoners van Putten:

 1. Stichting Welzijn Putten
 1. Het Diaconaal Platform
 2. Gemeente Putten
 3. Stimenz Putten
  MFC Stroud
  Brinkstraat 91
  3881 BP  Putten
  E: info.putten@stimenz.nl
  I:
  www.stimenz.nl/Putten

  -
  Inloopspreekuren:
  - maandag: 09:00 - 10:00 uur
  - dinsdag: 17:30 - 18:30 uur
  - donderdag: 09:00 - 10:00 uur


Voor Harderwijk, Ermelo en Putten

MEE - Maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk voor mensen met een beperking, ouderen of chronische ziekten

- Inloopspreekuur in Harderwijk:
- dinsdagochtend van 09:00 - 12:00 uur

in De Aanleg - Albert Verweijplein 30


Overige contactgegevens:

T: (055) 526 92 00 of

E:  info@meeveluwe.nl


I: Mee - Harderwijk

I: Mee - Ermelo

I: Mee - Putten


 Klik op Steffie ---->